diumenge, 13 de juny de 2010

Distris i informació sobre lluites

Una de les qüestions que des del principi el grup organitzador hem tingut clar respecte l'acampada és el fet que no volíem que fós de "xiringuito". Exliquem això. Ja existeixen nombroses jornades i espais que serveixen com a punt de trobada on cada grup o col·lectiu explica les seves experiències respecte lluites concretes. No neguem que poden ser útils o interessants, però vam decidir que aquesta acampada intentaria ser el més transversal possible: així, les diferents xerrades i debats, a més a més dels tallers, poden servir com a eina de discussió, de debat i d'anàlisi per tal que desprès cada col·lectiu n'extregui les conclusions.
Això no vol dir que les lluites concretes no puguin estar representades a l'acampada. A més a més de la taula rodona de lluites, animem a que els col·lectius portin la seva informació, plafons informatius, revistes... Animem també a les distris a que portin material per difondre. Si és possible que porteu els materials molt millor, si no ja trobarem la manera. Gràcies!

-------------

Una de las cuestiones que el grupo organizador desde el principio ha tenido clara respecto a la acampada es el hecho que no queríamos que fuera de "chiringuito". Nos explicamos. Ya existen varias jornadas y espacios que sirven de punto de encuentro donde cada grupo o colectivo explica sus experiencias acerca de luchas concretas. No querimos decir con esto que no sean interesantes o útiles, pero decidimos intentar que esta acampada fuera lo más transversal posible: así, las diferentes charlas y debates, además de los talleres, pueden servir como herramienta de discusión, debate y análisis para que después cada colectivo extraiga sus conclusiones.
No quiere decir esto que las luchas concretas no tengan representación en la acampada. Además de la mesa redonda de luchas, animamos a que cada colectivo traiga su información, plafones informativos, revistas... Animamos también a las distris a que traigan su material de difusión. Si es posible traer vuestro propio material (mesas, tablas, etc...) mucho mejor, si no ya veremos como lo arreglamos. Gracias!