divendres, 25 de juny de 2010

Graella activitats acampada (actualitzada)/Parrilla actividades acampada(actualizada)


Com podreu observar, l'acampada està anunciada del dia 6 al 12 de juliol, però les "activitats" només van de dijous 8 a diumenge 11... això és així perquè pretenem fer una acampada col·laborativa, cooperativa, etc... Així que si pots reservar-te algun d'aquells dies per ajudar a muntar i desmuntar, millor que millor!

Como podéis observar, la acampada está anunciada de los días 6 a 12 de julio, pero las actividades solo van de jueves 8 a domingo 11. Esto se debe a que pretendemos que sea una acampada colaboratiba, cooperativa, etc.. Así que si puedes reservarte algunos de los días previos o el posterior para ayudar a montar y desmontar, mucjo mejor!